Home » Chitralekhaji » Subah Saam Aatho Prahar- Radhe Krishna Bhajan By Devi Chitralekhaji

Subah Saam Aatho Prahar- Radhe Krishna Bhajan By Devi Chitralekhaji

Lyrics: Subha sham aatho prahar

Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,

Radhe jisko chahe usko paar laga degi,
Radhe jisko chahe usko paar laga degi,
Radhe jisko chahe usko paar laga degi,
Radhe jisko chahe usko paar laga degi,
Radhe jisko chahe usko Hari se mila dengi,
Radhe jisko chahe usko Hari se mila dengi,
Kishori ko apni patwar saup dijiye,
Kishori ko apni patwar saup dijiye,
Kishori ko apni patwar saup dijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,

Radhe jo bhi kahengi Ghanshaym karenge,
Radhe jo bhi kahengi Ghanshaym karenge,
Brijrani ko na yeh naraz karenge,
Brijrani ko na yeh naraz karenge,
Maan jayenge Kanha inhe mana lijiye,
Maan jayenge Kanha inhe mana lijiye,
Maan jayenge Kanha inhe mana lijiye,
Maan jayenge Kanha inhe mana lijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,

Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Subha sham aatho prahar naam yehi lijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe naam ka ras bhar bhar subha sham pijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye,
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe kijiye

Check Also

Meri Chunar Mei Par Gayo\ Radhe Krishna Bhajan

Lyrics: Meri chunar mei par gayo Meri chunar mei par gayo daag ri, kaiso chatak …