Home » Ram Bhajan » Shree Ramchandra Kripalu- Ram Bhajan

Shree Ramchandra Kripalu- Ram Bhajan

Lyrics: Shree Ramchandra Kripalu

Shree Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam,
navakanja-lochana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam,

Kandarpa aganita amita chavi, navalnila niraj sundaram,
patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram,

Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam,
Raghunanda anandakanda, Kaushalachanda Dasharatha-nandanam,

Sira mukuta kundala tilaka charu, udaru anga vibhushanam,
ajanu bhuja shara chapadhar, sangrama-jita Khara-Dhushanam,

Iti vadati Tulasidasa Shankara, Shesha munimana ranjanam,
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam,

manu jahi rachehu milihi so bru, sahaj sundar saanwaro,
krunaa nidhaan sujaan silu snehu, jaanat raavro,

ehi bhanti gori asees sunee sahit hiya harshin ali,
Tulsi bhawanih pooji puni-puni mudit mann mandir chali,

Doha- Jaani Gauri anukul siya hiya harasu na jayi kahi,
Manjul mangal mul baam angh farkan lage,

Check Also

Swarg Se Sundar Mithila Dham- Ram Bhajan

Lyrics: Swarg se sundar mithila dham Swarg se sundar mithila dham, maandan ayachi raja janak …