Home » Saraswati Vandana » Saraswati Vandana- Ya Kundendu

Saraswati Vandana- Ya Kundendu

Lyrics: Saraswati Vandana- Ya Kundendu

Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravrita
Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana

Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sada Pujita
Sa Mam Pattu Saravatee Bhagavatee Nihshesha Jadyapaha॥1॥
Shuklam Brahmavichara Sara, Parmamadyam Jagadvyapineem
Veena Pustaka Dharineema Bhayadam Jadyandhakarapaham।
Haste Sphatikamalikam Vidadhateem Padmasane Samsthitam
Vande Tam Parmeshvareem Bhagwateem Buddhipradam Sharadam॥2॥

Check Also

Jai jai jai mata Saraswati- Saraswati Maa Bhajan

Lyrics:Jai jai jai mata Saraswati Jai jai jai mata Saraswati, Jai subha dayini vardayini Hans …