Home » Durga Maa Bhajan » Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini- Maa Durga Bhajan

Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini- Maa Durga Bhajan

Lyrics: Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini

Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini

Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha namo-stu-te

Jaya tvam devi chaamunde jaya bhutaartihaarini

Jaya sarva gati devi kalaratri namo-stu te

Madhu Kaitabha vidraavi vidhaatra varade namah

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Mahishasura nirnaashi bhaktanam sukhade namah

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Raktabija Vadhe devi chanda munda vinashini

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Shumbhasyaiva nishumbhasya dhumraakshasya cha mardini

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Vanditaanghiyuge devi sarva saubhagya dayini

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Achintya rupa charitey sarva shatru vinashini

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Natebhya sarvadaa bhaktya chandike duritaapahe

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Chandike satatam ye tvaamarchayantiha bhaktitah

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Dehi saubhaagyamaarogyam dehi me paramam sukham

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Vidhehi dviashataam naasham vidhehi balamuchhakaih

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Vaidehi devi kalyaanam vaidehi paramam shriyam

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Sura Asura shiroratna nighrishta charanembike

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Vidyaavantam yashasvantam lakshmivantam janam kuru

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Prachanda Daitya darpaghne chandike pranataaya me

Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi

Check Also

Sir Ko Jhuka Lo\ Maa Durga Bhajan By Lakhbir Singh Lakkha

Lyrics:sir ko jhuka lo Chhu le jo maa ki chaukhat ko, to jara bhi sitara …