Home » Krishna Bhajan » Mere to Girdhar Gopal- Krishna Bhajan By Lata Mangeshkar

Mere to Girdhar Gopal- Krishna Bhajan By Lata Mangeshkar

Lyrics: Mere to Girdhar Gopal

Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Jako sar mor mukat mere pati wohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi

Koi kahe karo koi kahe goro
Koi kahe karo koi kahe goro
Liyo hai anhkiyo khol
Koi kahe halko koi kahe bharo
Koi kahe halko koi kahe bharo
Hiyo hai taraju tol

Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi

Koi kahe chhane koi kahe chayone
Miyo hai bajuanta dhol
Tan ka gahna sab kuch deena
Tan ka gahna sab kuch deena
Diya hai bajuband khol

Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi

Jake sar mor mukat mere pati sohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi

Check Also

Mohana Muralidhara\ Krishna Bhajan

Lyrics:Mohana Muralidhara Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana …