Home » Ganesh Vandana Lyrics » Mangalam Ganesham- Ganesh Bhajan

Mangalam Ganesham- Ganesh Bhajan

Lyrics: Mangalam Ganesham

Mangalam mangalam Ganesham
Mangalam mangalam
Deva Ganpati deva
Ganpati deva
Ganpati deva
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham

Vighna vinashak jan sukh dayak
Vighna vinashak jan sukh dayak
Mangalam Ganesham
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham
Vighna vinashak jan sukh dayak
Vighna vinashak jan sukh dayak
Mangalam Ganesham
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham

Tu hi aadi tu hi hain anth
Deva mahima teri hain anant
Deva mahima teri hain anant
Gajananan bhut ganadhi devitam uma shutam
Shav vinash kare kam

Mangalam ganesha
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham
Vighna vinashak jan sukh dayak
Vighna vinashak jan sukh dayak
Mangalam Ganesham
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham

Tu hi shakti tu hi vidhan
Deva tu hi ved puran
Deva tu hi ved puran
Gajananam bhut ganadhi devitam
Uma shutam shav vinash kare kam

Mangalam ganesha
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham
Vighna vinashak jan sukh dayak
Vighna vinashak jan sukh dayak
Mangalam Ganesham
Deva ho deva Ganpati deva
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham

Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham
Mangalam Ganesham

Check Also

Sukhkarta Dukhharta- Ganesh vandana

Lyrics: Sukhkarta Dukhharta Sukhkarta Dukhharta Varta Vighnachi || Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi || Sarvangi …