Home » Ram Bhajan » Kabhi Ram Banke- Ram Bhajan

Kabhi Ram Banke- Ram Bhajan

Lyrics:Kabhi Ram banke

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana
Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Tum Ram roop mein aana,
Tum Ram roop mein aana
Sita saath leke, dhanush haath leke,
chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Tum Shyam roop mein aana,
Tum Shyam roop mein aana
Radha saath leke, murali haath leke,
chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Tum Shiv ke roop mein aana,
Tum Shiv ke roop mein aana
Gauri saath leke, damaroo haath leke,
chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Tum Vishnu roop mein aana,
Tum Vishnu roop mein aana
Lakshmi saath leke, chakr haath leke,
chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Tum Ganpati roop mein aana,
Tum Ganapati roop mein aana
Riddhi saath leke, Siddhi saath leke,
chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Kabhi Ram banke, kabhi Shyam banke
Chale aana, Prabhuji chale aana

Check Also

Swarg Se Sundar Mithila Dham- Ram Bhajan

Lyrics: Swarg se sundar mithila dham Swarg se sundar mithila dham, maandan ayachi raja janak …