Home » Krishna Bhajan » Jai Radha Raman Hari Bol- Krishna Bhajan

Jai Radha Raman Hari Bol- Krishna Bhajan

Lyrics: Jai Radha Raman Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Hari bol Hari bol Hari bol
Hari bol Hari bol Hari bol

Hari bol Hari bol Hari bol
Hari bol Hari bol Hari bol

Hari bol Hari bol Hari bol
Hari bol Hari bol Hari bol

Hari bol Hari bol Hari bol
Hari bol Hari bol Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Jai Radha Raman Hari bol
Jai Radha Raman Hari bol

Check Also

Mohana Muralidhara\ Krishna Bhajan

Lyrics:Mohana Muralidhara Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana …