Home » Krishna Bhajan » Jai Govinda Gopala Mann Mohan Shyam Kanhaiya- Krishna Bhajan

Jai Govinda Gopala Mann Mohan Shyam Kanhaiya- Krishna Bhajan

Lyrics: Jai Govinda Gopala Mann Mohan Shyam Kanhaiya

Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jag palak tu raas rachaiya, Govardhan Giridhaari
Kitne naam tere Natwar tu Saawal Krishna Muraari
Mor mukut manhar lewat balihaari har Brij Baalaa
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Tuhi sagar me ramtaa tuhi dharti pataal
Jalme nabhme aur jagatme teri Jai Jai kaar
Mere man mandir me Swami, tujhse hi ujiala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jiska koyi nahi is jagme, uskaa meeth Kanhaiya
Bansi bajaiya raas rachaiya, kale naag nathaiya
Raja ho ya deen bikhari sabka tu rakhwala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jag palak tu raas rachaiya, Govardhan Giridhaari
Kitne naam tere Natwar tu Saawal Krishna Muraari
Mor mukut manhar lewat balihaari har Brij Baalaa
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Tuhi sagar me ramtaa tuhi dharti pataal
Jalme nabhme aur jagatme teri Jai Jai kaar
Mere man mandir me Swami, tujhse hi ujiala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jiska koyi nahi is jagme, uskaa meeth Kanhaiya
Bansi bajaiya raas rachaiya, kale naag nathaiya
Raja ho ya deen bikhari sabka tu rakhwala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jag palak tu raas rachaiya, Govardhan Giridhaari
Kitne naam tere Natwar tu Saawal Krishna Muraari
Mor mukut manhar lewat balihaari har Brij Baalaa
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Tuhi sagar me ramtaa tuhi dharti pataal
Jalme nabhme aur jagatme teri Jai Jai kaar
Mere man mandir me Swami, tujhse hi ujiala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jiska koyi nahi is jagme, uskaa meeth Kanhaiya
Bansi bajaiya raas rachaiya, kale naag nathaiya
Raja ho ya deen bikhari sabka tu rakhwala
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa
Jai Govinda Gopala, Mann Mohan Shyam Kanhaiya
Murli dhar Gopala, Ghanshyam Nandke Laalaa

Check Also

Mohana Muralidhara\ Krishna Bhajan

Lyrics:Mohana Muralidhara Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana mohana Muralidhara, Mohana …