Home » Ganesh ji bhajan » Jai Ganesh Deva- Aarati Shree Ganeshji Ki

Jai Ganesh Deva- Aarati Shree Ganeshji Ki

Lyrics: Jai Ganesh Deva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,
Mata jaaki Parwati pita Mahadeva,

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,

Dhup chadhe, deep chadhe aur chadhe mewa,
Dhup chadhe, deep chadhe aur chadhe mewa,
Laduwan ka bhog lage sant kare sewa,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,
Mata jaaki Parwati pita Mahadeva,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,

Ekdant dayawant chaar bhuja dhaari,
Ekdant dayawant chaar bhuja dhaari,
Mastak sindur sohe musak ki sawaari,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,
Mata jaaki Parwati pita Mahadeva,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,

Andhan ko aankh det kodhiyan ko kaya,
Baanjhan ko putra det nirdhan ko maya,
Andhan ko aankh det kodhiyan ko kaya,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,
Mata jaaki Parwati pita Mahadeva,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,
Mata jaaki Parwati pita Mahadeva,
Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, deva,

Check Also

Shree Ganesh Janam Katha

Lyrics:Shree Ganesh Janam Katha O jai jai jai ganpati gan raaju Magan bharan karan shubh …