Home » Sai Baba Bhajans » Hari Hari Om jaya Narayana pariporna karna- Sai Bhajan

Hari Hari Om jaya Narayana pariporna karna- Sai Bhajan

Lyrics: Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna

Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Shridhara Srikara Srivatasankita, Srita Jana Vatsala Om
Sri Madhusudhana Sri Madhuranana Tribhuvana Palaka Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Natajana Ranjana Madajana Bhanjana Satchinmaya Hari Om
Sri Madhusudhana Sri Madhuranana Tribhuvana Palaka Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om
Hari Hari Om jaya narayana pariporna karna Om
Jaya Jaya Shanku Su Chakra Gadabhar Pitambaradhara Om

Hari Narayana Hari Narayana

Check Also

Shirdi wale Sai Baba- Shirdi Sai Bhajan

Lyrics:Shirdi wale Sai Baba Jamaane me kahaa tooti hui tasveer banti hai Tere darbaar me …