Home » Shiv Stuti » Chidanand Roop Shivoham Shivoham- Shiv Bhajan

Chidanand Roop Shivoham Shivoham- Shiv Bhajan

Lyrics:Chidanand roop, shivoham shivoham

Chidanand roop, shivoham shivoham
Aham nirvikalpo, niraakar roop,
vibhor vyaap sarvatra, sarveyaendriyaa

Sadame samatvam, na muktir na bandha
Chidanand roop, shivoham shivoham

Manobudhhi ahankar Chitta ninaham
Nacha Shotra jive nacha ghrana Netre
Nacha Vyaoma Bhoomir na tejo na vayau
Chidananda rupas Shivoham Shivoham

Nacha prana sandhno na ve manchtauh
na va saptadhatur na va panchakoshah
na vak panipadau na chopastha payau
chidananda rupas Shivoham Shivoham

Na me dwesh ragau na me loobha mohau
mado naiva me naiva matsaryaabhvah
na dharmo na chartho na kamo na mokshah
Chidananda rupas Shivoham Shivoham

Na punyaam na paapam na Saukhyaam na dukham
na mantro na tirtho na veda na yaagna
aham Bhojanam naiv bhojam na bhokta
Chidananda rupas Shivoham Shivoham

na me mrutu Shanka Na me Jatibheda
Pita naiva me naiva mata na Janma
na bhandu na mitra gurur naiva shishyaa
Chidananda rupas Shivoham Shivoham

Aham Nirvikalpo Nirakar rupo
Vibhurvyaapa sarvatra sarvendriyaani
Sada me samatvam na muktir na bhandha
Chidananda rupas Shivoham Shivoham

Check Also

Sai Bhola Bhandari- Shiv Bhajan by Anup Jalota, Sonu Nigam & Anuradha paudwal

Lyrics:Sai Bhola Bhandari Bhola Bhandari, Sai Bhola Bhandari Bhola Bhandari, Sai Bhola Bhandari Shiv Bhola.. …