Home » Shiv Chalisa

Shiv Chalisa

Shiv Panchakshar Stotra By Anuradha Paudwal

Lyrics:Shiv Panchakshar Stotra Nagendra haraya Trilochanaya, Bhasmanga ragaya Maheshwaraya, Nityaya shudhaya Digambaraya, Tasmai Na karaya Namah Shivaya Mandakini salil chandana charchithaya, Nandishwar pramatha natha Maheshwaraya, Mandaar pushpa bahu pushpa supoojitaay, Tasmai Ma karaaya Namah Shivaya Shivaaya gauri vadanabja vrinda, Suryaya daksha dhwara naashakaya, Sri Neela Kanthaaya vrisha dhwajaya, Tasmai Shi …

Read More »

Shiv Manas Puja – Shiv Stotra Lyrics By Ramesh Bhaji Ojha

Lyrics:Shiv Manas Puja Ratnaih kalpitam-aasanam hima-jalaih snaanam cha divya-ambaram Naanaa-ratna-vibhushitam mrga-madaa moda-angkitam chandanam Jaati-champaka-bilva-patra-rachitam pushpam cha dhoopam tathaa Diipam deva daya-nidhe pashupate hrt-kalpitam grhyataam Sauvarne nava-ratna-khanda-rachite paatre ghrtam paayasam Bhakshyam pancha-vidham payo-dadhi-yutam rambhaa-phalam paanakam Shaakaanaam-ayutam jalam ruchikaram karpoora-khanndojjvalam Taambulam manasaa mayaa virachitam bhaktyaa prabho sviikuru Chatram chamarayor-yugam vyajanakam cha-adarshakam nirmalam …

Read More »

Shiv Rudrashtakam Stotra By Anuradha Paudwal

Lyrics:Shiv Rudrashtakam Stotra Namaamisham-ishaana nirvaanna-rupam Vibhum vyaapakam Brahma-veda-svarupam Nijam nirgunam nirvikalpam niriiham Chidakasham-aakaasha-vaasam bhaje-ham Niraakaaram-omkara-moolam turiiyam Giraa-jnyana-gotiitam-isham giriisham Karaalam mahaakaal-kaalam krpaalam Gunaagaar-samsaar-paaram nato-ham Tusshara-adri-samkaasha-gauram gabhiram Mano-bhuta-koti-prabhaa-shri shariram Sphuran-mauli-kallolini charu-ganga Lasad-bhaala-baalendu kanthe bhujangaa Chalat-kundalam bhru-sunetram vishaalam Prasanna-nanam niil-kantham dayaalam Mrgadhish-charma-ambaram munda-maalam Priyam shankaram sarva-naatham bhajaami Prachandam prakrshtam pragalbham paresham Akhanndam ajam …

Read More »

Shiv Chalisa By Gulshan Kumar And Somnath Amritwani

Lyrics: Shiv Chalisa Doha: Shri Ganesh girija suvan, Mangal mool sujaan Kahat ayodhyadas tum, Dehu abhay varadaan Om Namah Shivay, Om Namah Shivay, Om Namah Shivay Jay Girija pati din dayaala Sada karat santan pratipaala Bhaal chandrama sohat nike Kaanan kundal naagaphani ke Ang gaur shir gang bahaaye Mundamaal tan …

Read More »