Home » Saraswati Mantra

Saraswati Mantra

SARASWATI PUSPANJALI MANTRA

lYRICS: SARASWATI PUSPANJALI MANTRA OM BHADRO KALLOYI NAMO NITYANG SARASWATYOI NAMO NAMAH, VEDA VEDANTA VEDANGA, VIDYA STHANE BHYA, EVACH ESSO SWACHANDANA, VILLOPATRO PUSPANJALI, OM BHADRO KALLOYI NAMO NITYANG SARASWATYOI NAMO NAMAH, VEDA VEDANTA VEDANGA, VIDYA STHANE BHYA, EVACH ESSO SWACHANDANA, VILLOPATRO PUSPANJALI, OM BHADRO KALLOYI NAMO NITYANG SARASWATYOI NAMO NAMAH, …

Read More »

Saraswati Mantra

Lyrics: Saraswati Mantra 1. Saraswati Ekakshar Mantra ऐं॥ Aim॥ 2. Saraswati Dvyakshar Mantra ऐं लृं॥ Aim Lrim॥ 3. Saraswati Tryakshar Mantra ऐं रुं स्वों॥ Aim Rum Svom॥ 4. Saraswati Dashakshar Mantra वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥ Vad Vad Vagvadini Svaha॥ 5. Saraswati Mantra ॐ ऐं नमः॥ Om Aim Namah॥ 6. Saraswati …

Read More »