Home » Sankar Mahadevan

Sankar Mahadevan

Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha – Ganesh Mantra / Shlok By Sankar Mahadevan

Lyrics: Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvighnam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada Gurave Sarva Lokanaam Bhisaje Bhava Roginaam Nidhaye Sarva Vidyanaam Dakshinamurtaye namah वक्रतुंडा महकाया सूर्या कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमेदेव सर्वाकारयेशू सर्वदा गुरावे सर्वा लोकनाम भीषाजे भावा रोगिणाम निधाए सर्वा विद्यानाँ दक्षीणामुर्ताए नमः Om Namah Pranavarthaya Shuddha …

Read More »