Home » Nand Baba Bhajan

Nand Baba Bhajan

Nand babaji ko chhaiya- Nand Baba Krishna Bhajan

Lyrics: Nand Babaji ko Chhaiya Nand babaji ko chhaiya, bako naam hai Kanhaiya, Kanhaiya Kanhaiya ho Bade gend ko khelaiya, aayo aayo re Kanhaiya, Kanhaiya Kanhaiya ho Kaahe ki gend hai kaahe ka balla gend mein kaahe ke laage hai challa kaun gwal yeh khelana aaye, deke tha tha thaiya! …

Read More »