Home » Lokesh Garg Bhajan

Lokesh Garg Bhajan

Taar Taar Mujhe Taar Daantiye

Meri Naiya Karde Par Shera Wali Ma Naiya Me Mera Parivar Shera Wali Ma Meri Naiya Karde Par Shera Wali Ma Naiya Me Mera Parivar Shera Wali Ma Tar Tar Tar Tar Moojhe Tar Dantiye Tar Tar Tar Tar Moojhe Tar Dantiye Moojhe Bhi Laga De Bhav Se Par Dantiye …

Read More »