Home » Kuber Mantra

Kuber Mantra

Kuber Mantra

Lyrics: Kuber Mantra 1. Kubera Mantra ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥ Om Yakshaya Kuberaya Vaishravanaya Dhanadhanyadhipataye Dhanadhanyasamriddhim Me Dehi Dapaya Svaha॥ 2. Kubera Dhana Prapti Mantra ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः॥ Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namah॥ 3. Kubera Ashta-Lakshmi …

Read More »