Home » Jagjit Singh » Bolo Ram Jai Jai Ram- Ram Bhajan By Jagjit Singh

Bolo Ram Jai Jai Ram- Ram Bhajan By Jagjit Singh

Lyrics: Bolo Ram Jai Jai Ram

Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Muni man ranjan bhavbhay bhanjan, Muni man ranjan bhavbhay bhanjan,
Muni man ranjan bhavbhay bhanjan,asur nikandan Sitaram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Patit udhaaran jag jan taaran, Patit udhaaran jag jan taaran,
Patit udhaaran jag jan taaran, nritya niranjan Sitaram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Dasrathnandan surmunivandan, Dasrathnandan surmunivandan,
Dasrathnandan surmunivandan, pratapkandan Sitaram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Jagsukh kaaran jagjan paalan, Jagsukh kaaran jagjan paalan,
Jagsukh kaaran jagjan paalan, Santan jiwan Sitaram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Satya sanatan mangal kaaran, Satya sanatan mangal kaaran,
Satya sanatan mangal kaaran, Sagun nikandan,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Ram hi paawan ati mann bhaawan, Ram hi paawan ati mann bhaawan,
Ram hi paawan ati mann bhaawan, Nar Narayan Sitaram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,
Bolo Ram jai jai Ram, Bolo Ram jai jai Ram,

Check Also

Swarg Se Sundar Mithila Dham- Ram Bhajan

Lyrics: Swarg se sundar mithila dham Swarg se sundar mithila dham, maandan ayachi raja janak …