Home » Radha Krishna Bhajan » Bhajan Badi Talwaar- Radhe Krishna Bhajan

Bhajan Badi Talwaar- Radhe Krishna Bhajan

Lyrics: Bhajan Badi Talwaar

Radhe govind bhajo Radhe Govinda
Radhe govind bhajo Radhe Govinda
Radhe govind bhajo Radhe Govinda
Radhe govind bhajo Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Hey bhaj suto bedo paar, Radhe Radhe Govinda
Bhaj suto bedo paar , Radhe Radhe Govinda
Are bhaj suto bedo paar, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda

Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Narsingh bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey mula madiko khaye maat, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda

Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Prahlaade bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey mula Hirnakasyap khado maar, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda

Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Pandavo bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey mula duryodhan khavo maar, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda

Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Meera bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey mula radaye khavo maar, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda

Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey kode kode bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Bhakto bhajiya Shyam, Radhe Radhe Govinda
Hey dekho walye vaikunth vash, Radhe Radhe Govinda

Hey bhaj suto bedo paar, Radhe Radhe Govinda
Bhaj suto bedo paar , Radhe Radhe Govinda
Are bhaj suto bedo paar, Radhe Radhe Govinda

Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Bhajan badi talwaar, Radhe Radhe Govinda
Radhe govind Gopal krishna
Radhe govind Gopal krishna
Radhe govind Gopal krishna
Radhe govind Gopal krishna

Check Also

Meri Chunar Mei Par Gayo\ Radhe Krishna Bhajan

Lyrics: Meri chunar mei par gayo Meri chunar mei par gayo daag ri, kaiso chatak …