Home » Ganesh ji bhajan » Aarti Gajvadan Vinayak ki- Ganesh Bhajan

Aarti Gajvadan Vinayak ki- Ganesh Bhajan

Lyrics:Aarti Gajvadan Vinayak ki

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Ekadant, shashibhaal, gajaanan,
Vighnavinaashak, shubhagun kaanan,
Shivasut, Vandyamaan-chaturaanan,
Dukhavinaashak, sukhadaayak ki.

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Rddhi-siddhi svaami samarth ati,
Vimal buddhi daata suvimal-mati,
Agh-van-dahan, amal avigat gati,
Vidya, vinay-vibhav daayak ki.

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Pingalanayan, vishaal shundadhar,
Dhoomravarn, shuchi vajraankush-kar,
Lambodar, baadha-vipatti-har,
Sur-vandit sab vidhi laayak ki.

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Aarti Gajvadan Vinayak ki.
Sur muni-poojit Gananaayak ki.

Check Also

Ganesha Om Ganesha Om- Ganesh Bhajan By Sahil Jagitiani

Lyrics:Ganesha Om Ganesha Om Ganesha Om Ganesha Om Ganesha Om Gao Ganesha Om Ganesha Om …